Choose your language : Polski
English English Deutsch Schweitz Österreich Français Español Italiano
日本語 简体中文 한국어 Türkçe Русский Polski Português

studiowanie języka włoskiego, kursy języka włoskiego we Florencji, szkoła języka włoskiego we Włoszech
Szkoła Języka Włoskiego SCUOLA TOSCANA

via de' benci, 23 - 50122 Firenze Italia tel / fax +39 055 244583
facebook
 Uznana przez Włoskie Ministerstwo Edukacji
home > Kursy języka włoskiego > Staż i Kształcenie

STAŻ I KSZTAŁCENIE

STAŻ I KSZTAŁCENIE :
Najlepsza metoda na nauczenie się danego języka, to mieszkać, studiować i pracować w kraju, którego ludność posługuje się tym językiem.

Kurs "Praktyka" organizowany przez szkołę scuolatoscana skierowany jest do osób, które chcą nauczyć się języka włoskiego w sposób efektywny, profesjonalny i w pełni satysfakcjonujący.

Po upływie 3 miesięcznej nauki języka włoskiego Student ma możliwość podjęcia praktyki zawodowej trwającej minimum 3 miesięcy (3 miesiace kursu + 3 miesiace rownolegle kurs z odbywana praktyka zawodowa). Oferowane miejsca praktyk to np. restauracje, hotele na terenie Florencji lub w okolicy. Warunki stażu reguluje umowa zawierana między studentem, szkołą a firmą przyjmującą na staż. Stażyście, mającemu status studenta przysługuje: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadów oraz pokrycie przez pracodawcę składek na Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INPS - odpowiednik polskiego ZUS). Zakres obowiązków i godziny pracy Stażysty określa szczegółowo umowa z uwzględnieniem innych czynników, jak np. zapotrzebowanie na rynku pracy/firmy na dane usługi, umiejętności praktykanta, charakterystyka obowiązków i jego dyspozycyjność czasowa, stopień znajomości języka włoskiego etc.

Profil firm, z którymi szkoła scuolatoscana ma zawarte umowy partnerskie, jest bardzo zróżnicowany, np. praktyki w branży restauracyjnej – tradycyjne restauracje toskańskie z bogatą tradycją rodzinną, sieci restauracyjne, firmy cateringowe, w branży hotelowej - pensjonaty czy nawet 5-gwiazdkowe sieci hotelowe i wiele innych.

Uczestnikiem programu "Praktyka" może zostać każdy, kto spełni następujące warunki: wykaże gotowość pobytu we Włoszech na okres min. 6-miesięcy, chęć zdobywania nowej wiedzy i podjęcia praktyki zawodowej oraz zdolność szybkiej adaptacji do nowych warunków.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły scuolatoscana i wysłać CV wraz z listem motywacyjnym na adres: via dei Benci 23, 50122 Firenze (Italia) z dopiskiem: Zasady przyjęć na staż.
Find us on Facebook

Scuola Toscana VIDEO!

Scuola Toscana BLOG!
scuola toscana BLOG!

Study! L'ITALIANO
Study! L'ITALIANO

>> CORSI DI GIAPPONESE

>> CORSI DI CINESE