Choose your language : Polski
English English Deutsch Schweitz Österreich Français Español Italiano
日本語 简体中文 한국어 Türkçe Русский Polski Português

studiowanie języka włoskiego, kursy języka włoskiego we Florencji, szkoła języka włoskiego we Włoszech
Szkoła Języka Włoskiego SCUOLA TOSCANA

via de' benci, 23 - 50122 Firenze Italia tel / fax +39 055 244583
facebook
 Uznana przez Włoskie Ministerstwo Edukacji
home > Kursy języka włoskiego

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO – POZIOMY NAUCZANIA :

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO Szkoła scuolatoscana oferuje kursy języka włoskiego na różnych poziomach nauczania. Kursy odbywają się w małych grupach, dzięki czemu Nasi nauczyciele śledzą na bieżąco postępy każdego ze studentów i pomagają każdemu z nich w szybkim opanowaniu materiału.

Szkoła scuolatoscana oferuje kursy języka włoskiego na 6 poziomach nauczania, kursy od poziomu początkującego do poziomu zaawansowanego, kursy tradycyjne jak i kursy specjalistyczne jak np. język włoski dla biznesu, moda i design, historia sztuki, kuchnia włoska i wino, kursy o wysokim stopniu specjalizacji, kursy przygotowujące do certyfikatów z języka włoskiego:

  - AIL (Accademia Italiana di Lingua)
  - CILS (Università per stranieri di Siena)

Kursy organizowane przez szkołę scuolatoscana mają zawsze formę otwartą, oznacza to, że poszczególne elementy kursu uzgadniane są ze Słuchaczem i dopasowywane są do jego preferencji (w szczególności dotyczy to kursów indywidualnych).

Dla osób, które uczyły się już wcześniej języka włoskiego, przygotowaliśmy test kompetencyjny z języka włoskiego pozwalający zweryfikować poziom znajomości języka włoskiego danego uczestnika. Test można rozwiązać również zdalnie i następnie przesłać na adres mailowy szkoły scuolatoscana.

Poziomy kursów:
Poziom początkujący : poziom początkujący 1 i poziom początkujący 2
Poziom początkującyNa zakończenie kursu Słuchacz: zna podstawowe zwroty używane przy przedstawianiu się, potrafi prowadzić krótkie konwersacje, rozumie proste sformułowania, wyjaśnienia, komunikaty, potrafi opisywać miejsca i osoby, potrafi skutecznie porozumiewać się w środowisku, w którym językiem mówionym jest język włoski.

Na zakończenie kursu poziom znajomości języka włoskiego uczestników odpowiada poziomowi A1 i A2 zgodnie z "Europejskim Portfolio Językowym"
Poziom średniozaawansowany : poziom średniozaawansowany 1 i poziom średniozaawansowany 2
Poziom średniozaawansowanyNa zakończenie kursu, poziom średniozaawansowany 1 i 2, uczestnik kursu potrafi: wyrażać opinie, opowiadać o sobie, formułować listy nieformalne (prywatne) jak i również tworzyć proste teksty, czytać ze zrozumieniem krótkie notki prasowe, nie zawierające słownictwa specjalistycznego, przeprowadzać proste rozmowy telefoniczne.

Na zakończenie kursu poziom znajomości języka włoskiego uczestników odpowiada poziomowi B1 i B2 zgodnie z "Europejskim Portfolio Językowym"
Poziom zaawansowany : poziom zaawansowany i kurs doskonalenia znajomości języka włoskiego
Poziom zaawansowanyNa zakończenie kursu na poziomie zaawansowanym Słuchacz potrafi wyrażać opinie na dowolny temat, czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe, krótkie fragmenty literatury współczesnej, słuchać ze zrozumieniem autentyczne audycje radiowe i telewizyjne, formułować poprawnie różnego rodzaju teksty. Czas trwania kursu jest uwarunkowany od poziomu wiedzy uczestników na temat Włoch.

Na zakończenie kursu poziom znajomości języka włoskiego uczestników odpowiada poziomowi C1 i C2 zgodnie z "Europejskim Portfolio Językowym"

Oprócz kursów tradycyjnych na poziomie zaawansowanym oferujemy Naszym Słuchaczom, również kursy specjalistyczne, jak np. kursy języka włoskiego zawodowego z elementami handlu i biznesu, moda, literatura, pisanie etc.

Nauczyciele szkoły scuolatoscana:

To profesjonaliści z udokumentowanym wykształceniem kierunkowym, którzy czynnie wykonują swój zawód (ważne: nie wykonują swojej pracy tylko w okresie wakacyjnym, lecz przez cały rok). Wszyscy z nich ukończyli kursy metodyczne dla nauczycieli języka włoskiego dla obcokrajowców. W swoim dorobku mają tysiące przepracowanych godzin. W celu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych co roku uczestniczą w seminariach, szkoleniach zewnętrznych jak i również tych, organizowanych przez szkołę scuolatoscana. Są zmotywowani, odpowiedzialni i z wielkim entuzjazmem traktują swoją pracę.

Od początku istnienia szkoły scuolatoscana postawiliśmy na kapitał ludzki i na ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Jest to niezmiernie ważne dla Nas i przede wszystkim dla Naszych Słuchaczy, ponieważ w Naszej Szkole uczą wyłącznie wyjątkowi nauczyciele, nauczyciele, których wyróżnia wielka pasja i zaangażowanie. Szkoły językowe z bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową są licznie reprezentowane. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę aspekt jakości nauczania, to sytuacja się zmienia. Znaleźć podobną szkołę z tak niezwykłą kadrą, jaką posiada szkoła scuolatoscana, jest naprawdę ciężko.
Find us on Facebook

Scuola Toscana VIDEO!

Scuola Toscana BLOG!
scuola toscana BLOG!

Study! L'ITALIANO
Study! L'ITALIANO

>> CORSI DI GIAPPONESE

>> CORSI DI CINESE