Choose your language : Polski
English English Deutsch Schweitz Österreich Français Español Italiano
日本語 简体中文 한국어 Türkçe Русский Polski Português

studiowanie języka włoskiego, kursy języka włoskiego we Florencji, szkoła języka włoskiego we Włoszech
Szkoła Języka Włoskiego SCUOLA TOSCANA

via de' benci, 23 - 50122 Firenze Italia tel / fax +39 055 244583
facebook
 Uznana przez Włoskie Ministerstwo Edukacji
home > Certyfikaty / Egzaminy

CERTYFIKATY I EGZAMINY :

CERTYFIKATY I EGZAMINY Na zakończenie kursy Studenci otrzymują dyplom ukończenia kursu w szkole scuolatoscana, który zawiera informacje dotyczące opisu kursu, czasu trwania kursu, osiągniętego poziomu. Dyplom jest wliczony w cenę kursu.

Na życzenie Studenta możliwe jest również otrzymanie certyfikatu w innych wersjach językowych, jak i również w rożnych formatach.

Ponadto,
studenci szkoły scuolatoscanamogą przystąpić do egzaminów:

CILS (Università per stranieri di Siena)
A.I.L. (Accademia Italiana di Lingua)

wybierając również odpowiedni kurs przygotowujący do egzaminu językowego.


Dlaczego zachęcamy do zdawania egzaminów na zakończenie kursu z języka włoskiego, poświadczających znajomość języka włoskiego?

♦ Certyfikat poświadcza znajomość języka włoskiego i nabyte umiejętności językowe, jak również świadczy o dobrze zainwestowanym czasie.

♦ Certyfikat językowy jest również informacją dla samego Studenta, określa poziom znajomości języka włoskiego, opanowanie adekwatnego słownictwa, struktur gramatycznych, znajomości literatury i kultury włoskiej. Uczestnictwo w kursie przygotowującym do egzaminów językowych stanowi ponadto ciekawą, interesująca i dokształcającą formą zajęć.

♦ Certyfikat językowy jest również inwestycją na przyszłość. Nierzadko certyfikat językowy ułatwia zdobycie pracy czy awans zawodowy, gdyż pracodawcy wzgl. osoby rekrutujące zwracają dużą uwagę na udokumentowaną znajomość języka obcego.

Dlaczego wybrać certyfikat wydawany przez Accademia Italiana di Lingua (AIL) ?

Istnieje bardzo wiele rodzajów certyfikatów z języka włoskiego, wydawanych przez różne szkoły, instytucje, uniwersytety włoskie i zagraniczne. Żaden z powyższych certyfikatów nie został zatwierdzony we Włoszech ani również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Włoszech.

Szkoła scuolatoscana wybrała egzaminy przeprowadzane przez Accademia Italiana di Lingua (AIL), ponieważ:

♦ są to egzaminy o charakterze międzynarodowym, przeprowadzane od roku 1982 i szeroko rozpowszechnione za granicą
♦ certyfikaty poświadczające znajomość języka włoskiego na różnych poziomach, certyfikaty znajomości języka włoskiego specjalistycznego
♦ obiektywnie opracowane kryteria oceny
♦ stale opiniowane przez nauczycieli, profesorów, studentów z całego świata oraz na bieżąco aktualizowane i opracowywane przez ekspertów europejskiego komitetu naukowego

Już ponad 5.000 studentów posiada dyplom AIL: Dlaczego miałbyś nie spróbować?
Szkoła scuolatoscana jest ośrodkiem egzaminów AIL. W szkole scuolatoscana możesz przystąpić do następujących egzaminów AIL:

DELI Certyfikat znajomości Języka włoskiego poziom podstawowy "Florencja" AIL;
wymagany okres przygotowania do egzaminu: ok. 100 - 120 godz.;
odpowiada poziomowi A1/A2 zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym
DILI Certyfikat znajomości Języka włoskiego poziom średniozaawansowany "Florencja" AIL;
wymagany okres przygotowania do egzaminu: ok. 240 - 300 godz.;
odpowiada poziomowi B1 zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym
DILC Certyfikat znajomości Języka włoskiego handlowego poziom średniozaawansowany "Florencja" AIL;
wymagany okres przygotowania do egzaminu ok. 280 - 340 godz.; min. 40 godz. poświęconych na przygotowanie z zakresu znajomości języka handlowego
odpowiada poziomowi B1 zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym
DALI Certyfikat znajomości Języka włoskiego poziom zaawansowany "Florencja" AIL;
wymagany okres przygotowania do egzaminu: ok. 450 - 500 godz.;
odpowiada poziomowi C1 zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym
DALC Certyfikat znajomości Języka włoskiego handlowego poziom zaawansowany "Florencja" AIL;
wymagany okres przygotowania do egzaminu: ok. 500 - 550 godz., min. 80 godz. poświęconych na przygotowanie z zakresu znajomości języka handlowego
odpowiada poziomowi C2 zgodnie z Europejskim Portfolio Językowym

Certyfikat Florencja AIL
Terminy egzaminówDate & Tasse d'esame 2019
Kursy przygotowawcze[C1] KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO "TOP"
[C2] KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO "GOLD"
Find us on Facebook

Scuola Toscana VIDEO!

Scuola Toscana BLOG!
scuola toscana BLOG!

Study! L'ITALIANO
Study! L'ITALIANO

>> CORSI DI GIAPPONESE

>> CORSI DI CINESE